Wie maakten BEELD-ig?

De creatieve methode BEELD-ig is het resultaat van een vierjarig traject waarbij creatieve lessen ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en verbeterd zijn door ons, Inge Wolters-Beniest van basisschool de Wendakker en Janne Ottema-de Jong van basisschool de Maten. De Wendakker en de Maten vormen samen onderwijsgemeenschap de Thij, onderdeel van stichting KONOT, in Oldenzaal.
Wij zijn in 2008 afgestuurd aan de PABO Edith Stein Hengelo. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als groepsleerkracht, kwam de kans voor ons om beide twee dagen per week de creatieve vakken te gaan verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. De huidige creatieve methode werd door ons aan de kant geschoven. De methode vergde volgens de teams van beide scholen erg veel voorbereidingstijd en werd niet meer als vernieuwend en betekenisvol gezien. Wat volgde waren een aantal jaren waarbij we lessen hebben ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en verbeterd. Aan de ontwikkelfase ging een uitgebreide enquête onder alle cultuur coördinatoren van KONOT, Oldenzaal en beide teams vooraf.
Na het ontwikkelen van de lessen zijn in het schooljaar 2013-2014 t/m 2016-2017 alle lessen door ons en door collega leerkrachten gegeven en vervolgens geëvalueerd door de directie, de collega leerkrachten en de leerlingen van basisschool de Maten en de Wendakker. De lessen zijn toen waar nodig bijgesteld.

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast! De creatieve vakken zijn met de methode BEELD-ig door elke niet gespecialiseerde leerkracht, met betrekking tot het vakgebied crea, zo te geven dat leerlingen op een voor leerkrachten laagdrempelige manier uitgedaagd worden en allen op hun eigen niveau hun talent leren ontdekken en ontwikkelen.


Inge Wolters-Beniest en Janne Ottema-de Jong