Wat is BEELD-ig?

BEELD-ig is een methode voor tekenen, handvaardigheid en techniek voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. De methode voldoet aan de kerndoelen voor tekenen, handvaardigheid en techniek. Omdat BEELD-ig gemaakt is vóór leerkrachten, dóór leerkrachten is er speciaal gelet op wat een niet-gespecialiseerde leerkracht, wat betreft het vakgebied crea, nodig heeft om zoveel mogelijk uit de leerlingen en de lessen te kunnen halen. Een korte voorbereidingstijd en goede organisatorische tips dragen hier aan bij.
De procesgerichte manier van werken in BEELD-ig zorgt ervoor dat de leerlingen uitgedaagd worden, eigen keuzes durven maken, meer doorzettingsvermogen krijgen en creatief leren denken. Het leren reflecteren en evalueren breidt hun kritische denkvermogen uit. Door het verschil in werkvormen (individueel, tweetallen en groepswerk) wordt het samenwerkingsvermogen vergroot.

Doordat bij bijna ieder thema de groepen aan elkaar gekoppeld zijn; groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8, wordt niet alleen het talent van de leerlingen ontdekt en ontwikkeld, maar ook dat van de leerkracht. Eén leerkracht kan dezelfde les (met enige differentiatie) twee keer geven aan bijvoorbeeld groep 3 en 4. De lessen zijn daardoor ook geschikt voor combinatiegroepen.