Waaruit bestaat BEELD-ig?

BEELD-ig bestaat uit:

  • Jaarmap groep 3 en 4: jaar 1 (5 blokken)
  • Jaarmap groep 3 en 4: jaar 2 (5 blokken)
  • Jaarmap groep 5 en 6: jaar 1 (5 blokken)
  • Jaarmap groep 5 en 6: jaar 2 (5 blokken)
  • Jaarmap groep 7 en 8: jaar 1 (5 blokken)
  • Jaarmap groep 7 en 8: jaar 2 (5 blokken)

De jaarmappen hebben alle zes dezelfde structuur en opzet. Alle teken-, handvaardigheid- en technieklessen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Iedere les bevat een foto van een werkstuk gemaakt door een leerling.
De jaarmappen bevatten zes handleidingen. De eerste handleiding bestaat uit de jaarplanning en alle kerndoelen van dat schooljaar. De andere vijf handleidingen bestaan uit de kerndoelen, de blokplanning en de lessen van dat blok. Een blok is een periode van vakantie tot vakantie. De bijlagen, de kopieerbladen, de materialenlijsten en de klaaropdrachten zijn na de handleidingen apart opgenomen.

De jaar- en blokplanningen en de kerndoelen zijn schematisch weergegeven, waardoor eenvoudig en snel o.a. kan worden gescand welke doelen, welke materialen, welke coöperatieve werkvorm en welke manier van evalueren het die les betreft.
In de jaar- en blokplanningen en in de kerndoelen zijn ieder blok enkele lessen oranje gemaakt. Het is een aparte lijn, waarmee alle materialen en technieken in de groepen 3 t/m 8 ook aan bod komen. Om verschillende redenen kan ervoor gekozen worden alleen deze lessen te geven.
Optioneel om af te nemen en uit te voeren zijn de BEELD-ig toets en de tentoonstellingsles in het laatste blok. De BEELD-ig toets geeft de leerkracht een duidelijk beeld van wat de leerlingen hebben onthouden en zij kunnen dit gebruiken als beginpunt voor het nieuwe schooljaar. De tentoonstellingsles kan een mooie afsluiting van het schooljaar zijn. Tijdens deze les organiseren leerlingen van alle groepen samen een tentoonstelling van de gemaakte werkstukken van dat schooljaar.