Waarom BEELD-ig?

De methode BEELD-ig is uitdagend, onderscheidend, procesgericht en laagdrempelig voor een leerkracht

 • BEELD-ig is gemaakt aan de hand van de tule.slo leerlijnen. Alle materialen en technieken die daarin voorkomen worden gebruikt. De kerndoelen die hieruit voortvloeien zijn in de handleiding te vinden
 • BEELD-ig is procesgericht, waardoor leerlingen uitgedaagd worden om persoonlijke keuzes te maken. Het einderesultaat (product) is hierbij ondergeschikt. Het gaat om het proces, de keuzes en de onderbouwing daarover
 • BEELD-ig bestaat uit actuele en betekenisvolle thema’s, die voor iedere groep hetzelfde zijn
 • BEELD-ig maakt onderscheid tussen individuele en samenwerkingsopdrachten. Door verschillende werkvormen wordt het samenwerkingsvermogen van de leerlingen vergroot
 • BEELD-ig bevat een aparte oranje lijn waarmee alle materialen en technieken in de groepen 3 t/m 8 ook aan bod komen. Om verschillende redenen kan ervoor gekozen worden alleen de lessen van de oranje lijn te geven
 • BEELD-ig werkt zoveel mogelijk met kosteloze materialen. Hierdoor blijft het budget zo laag mogelijk
 • BEELD-ig bestaat uit lessen voor gekoppelde groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Het talent van de leerkracht komt tot zijn/haar recht. Per twee groepen kan één leerkracht de creatieve vakken geven en de andere leerkracht neemt in die tijd een ander vakgebied voor zijn rekening. Ook is het werken met BEELD-ig tijdbesparend doordat het klaarzetten van de materialen maar één keer voor twee groepen hoeft te gebeuren. Met het oog op het continurooster waarbij weinig tijd tussen de lessen overblijft is dit een pré
 • Door het koppelen van de groepen leent BEELD-ig zich ook uitstekend voor combinatiegroepen
 • In BEELD-ig zijn de lesbeschrijvingen kort en bondig. De leerkracht heeft steeds minder voorbereidingstijd. De lesbeschrijvingen bestaan uit een duidelijk doel, een foto van een eindresultaat, materialenlijst, korte uitleg, aantal eisen waarop de leerkracht zou kunnen beoordelen en tot slot een mogelijkheid hoe je de les zou kunnen evalueren
 • Voorafgaande aan iedere les van BEELD-ig, maar ook in de jaar- en blokplanning, is duidelijk te zien of het wenselijk is om een aantal ouders te laten participeren in de les. Dit vergroot de ouderbetrokkenheid en het maakt het eenvoudiger voor de leerkracht om met complexere materialen te werken
 • BEELD-ig bevat klaaropdrachten die door de leerlingen zelfstandig uitvoerbaar zijn. De leerkracht kan zich dus volledig richten op de begeleiding van de les
 • BEELD-ig bevat Vaderdag- en Moederdagcadeaus, verjaardagkalenders en boekenleggers voor iedere groep. Deze voorbereidingstijd wordt dus ook weggenomen bij de leerkracht
 • Door het afnemen van de BEELD-ig toets krijgt een leerkracht een duidelijk beeld wat de leerlingen hebben onthouden en zij kunnen dit gebruiken als beginpunt voor het nieuwe schooljaar
 • De laatste les van BEELD-ig is de tentoonstellingsles. Wanneer er een tentoonstelling georganiseerd wordt door de leerlingen voor de ouders en andere genodigden, met alle werkstukken die dat schooljaar gemaakt zijn, vergroot dit wederom de ouderbetrokkenheid

BEELD-ig is een creatieve methode
ontwikkeld vóór een leerkracht, dóór een leerkracht!